Verksamhet & pedagogik

Lärmiljö

Här vill jag vara
Jag kan välja
Jag kan prova, upptäcka och utforska

I vår förskola har barnen rätt att möta miljöer som

•är trygga och välkomnande och som inspirerar till möten i lek och utforskande
•är utmanande, varierande och föränderliga – både ute och inne
•lockar till lek och socialt samspel med andra
•låter varje barn vara delaktig utifrån sina förutsättningar


Synvända

Jag har möjligheter
Jag blir bekräftad
Jag blir tagen på allvar

I vår förskola har barnen rätt att möta pedagoger som

•är positiva, tillåtande, närvarande och inlyssnande
•har barnens bästa i fokus och ser varje barn och dess förmågor
•låter barnen tänka själva, fatta egna beslut, dra egna slutsatser och främjar deras tro på sig själva
•visar att alla tankar och känslor är tillåtna


Pedagogisk
dokumentantion

Pedagogisk dokumentation används i förskolan som ett verktyg för att följa upp varje barns utveckling och lärande i form av bilder, filmer och texter. Barn och pedagoger arbetar tillsammans och utvecklar en verksamhet där barnens teorier och tankar synliggörs och tas tillvara på för att fortsätta utveckla dem processer som startats. Pedagogisk dokumentation  skapar delaktighet, för både barn och föräldrar, i förskolans verksamhet. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & pedagogik