Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Kifah Ali Shaaban och nås på telefonnummer 018-727 62 15.  

Uppdaterad: