Skolval

Placeringarna inför höstterminen är klara. 99 procent av barnen fick plats på någon av de skolor de önskat.

Drygt 2 600 barn bjöds in till skolvalet för att välja till förskoleklass inför höstterminen. Av dem gjorde 96,3 procent ett aktivt val, det är högre än förra året.
92,6 procent av de barn som deltog i skolvalet fick sitt förstahandsval.

Läs mer om skolval 2019 i pressmeddelandet på uppsala.se

Besked om ditt barns placering kommer senast 12 mars i eBarnUngdom. Där kan du se vilken skola ditt barn fått plats på.

Omval
Vill du av något skäl göra ett omval är omvalsperioden 15-25 mars och slutlig placering meddelas under april. Skolval 2019 avslutas 30 april.

Fritidshem eller fritidsklubb

Har du behov av fritidshem eller fritidsklubb för ditt barn söker du det i eBarnUngdom så snart som möjligt när ditt barns placering är klar.

Elevresa eller skolskjuts

Har ditt barn rätt till elevresa får ni automatiskt ett elevkort hem med post innan skolåret börjar . Behöver ditt barn skolskjuts söker du det genom eBarnUngdom när ditt barns placering är klar.

Läs mer om omval, fritids och elevresor/skolskjuts på uppsala.se/skolval

 

7 mars 2019