REtina

REtina - en mötesplats för hundraspråklighet

I REtina arbetar en ateljerista som ansvarar för arbetet i ateljéverkstaden. En ateljeristas bidrag i förskolans och skolans värld är att införa en ytterligare dimension i lärandet, en estetisk dimension och arbeta i gränslandet mellan rationalitet och fantasi.

Ateljeristan är mer konstnär än lärare men samarbetar nära pedagoger, pedagogistor och chefer för att visa och inspirera till fler perspektiv i det pedagogiska arbetet. Med omsorg om material och miljö och med fokus på de didaktiska valen är ateljeristans roll ett viktigt komplement i utbildningsvärlden.

I ateljeristans uppdrag ingår också att finnas nära barn och pedagoger i förskoleverksamheten, som stöd och utmanare i arbetet med ex. materialval, pedagogisk dokumentation och utveckling av lärmiljön.

Klicka här för att besöka REtina på Facebook!

Uppdaterad: