Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är det verktyg pedagogerna använder för att ge barnen reellt inflytande över verksamheten. Det handlar om att försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer.

Genom pedagogisk dokumentation blir det möjligt att utgå från det som sker bland barnen, det som barnen är intresserade av och upptagna med att undersöka i den dagliga verksamheten.

Pedagogisk dokumentation används för att planera verksamheten, utveckla lärmiljöer, synliggöra vad barn kan, följa deras förändrade kunnande men också för att se pedagogens roll i barns lärande.

Uppdaterad: