Besök förskolan

Vill du besöka vår förskola?

Kontakta då:

Rosa Abdullah på 018-727 62 57 (för de yngre barnen)

Ani Maysuryan på 018-727 62 10  (för de äldre barnen)

Varmt välkomna!

Uppdaterad: