Besök förskolan

Vill du besöka vår förskola?

Kontakta då:

Rosa Abdullah på 018-727 62 57 (för de yngre barnen)

Lena Klerhed på 018-727 62 83 (för de äldre barnen)

Varmt välkomna!

3 september 2018